Sérfræðiþjónusta við skólann á vegum Skólaþjónustu Múlaþings og Félagsþjónustu Múlaþings

Starfandi sálfræðingur á vegum Skólaþjónustu Múlaþings

Kennsluráðgjafi 
Jarþrúður Ólafsdóttir
jarthrudur.olafsdottir@mulathing.is

Talmeinafræðingur
Eyrún Björk Einarsdóttir
eyrun.einarsdottir@mulathing.is

Sálfræðingur

Steinunn Ásta Lárusdóttir

steinunn.larusdottir@fjardarbyggd.is

Austurlandslíkanið

Austurlandslíkanið eða ALL er þverfaglegt samstarfs félagsþjónustu, heilsugæslu og skóla á Austurlandi. Verkefnið er að sænskri  fyrirmynd og hófst vinna við innleiðingu þess vorið 2018. Markmið með starfi teymisins er að einfalda og flýta fyrir aðstoð til    nemenda og foreldra, samhliða því að vera stuðningur fyrir starfsfólk skóla og samhæfa aðgerðir. Teymið mynda félagsráðgjafi,  þroskaþjálfi og sálfræðingur. Teymið vinnur með foreldrum, kennurum og skólahjúkrunarfræðingum. Teymið hefur viðveru í  skólanum einu sinni í mánuði.  

Heimsóknir og aðstoð sérfræðinga Skólaskrifstofu Múlaþings miðast við þarfir skólans.

Foreldrar og forráðamenn eru eindregið hvattir til að hafa samband við umsjónarkennara eða skólastjórnendur ef þeir telja þörf á þjónustu sérfræðinga eða beina málum til Austurlandslíkansins.